Politikker

I stedet for at gå ud fra én bestemt pædagogik, forsøger vi at se på virkeligheden, som den er. Børn er forskellige personligheder og derfor behov for forskellige former for støtte i deres udvikling, og på forskellige tidspunkter. Et enkelt barn kan i en periode have brug for at få styrket visse kompetencer, og et andet barn nogle andre.

Derfor bekender vi os ikke til en bestemt pædagogisk retning, men fremhæver derimod som det vigtigste at have lydhørhed og opmærksomhed overfor det enkelte barns behov i fokus.

Der er dog nogle begreber, der danner en rød tråd i institutionernes  pædagogik.

 

Aldersintegration og selv - og medbestemmelse, indenfor de rammer og krav, som det giver at være en del af et større fællesskab.Målet er at give børnene den størst mulige grad af selvbestemmelse. Da børn der får frihed til selv at vælge og udvikle sig i eget tempo og på egne præmisser, udvikler sig mere harmonisk.

Og for skolebørnenes vedkommende er det jo også vigtigt at huske, at dette er et fritidshjem.

Som integreret institution dækker institutionerne mange år af børnenes barndom. Dermed kan vi få et rigtigt godt kendskab til dem og deres forældre. Det giver sammenhæng i børnenes liv, og er en stor fordel for alle parter.

Store og små lærer af hinanden på en naturlig måde; de store lærer ansvar, respekt og opmærksomhed for de mindre, og de små lærer at omgås større børn, hvilket er en fordel også senere i livet.

Det er slet ikke unormalt at se venskaber mellem skolebørn og børnehavebørn.


Citat: Clara, 4 år."...ovre i børnehaven skal man lære nogle nye ting. De nye børn skal lære nogle ting af de gamle børn, som de ikke kan."

 

Download: Pædagogiskeprincipper (pdf - 1,0 MB)