Førskolegruppen / Storgruppen

 

Det skoleparat barn bør have en god fornemmelse for nedenstående:

Personlige kompetencer: 

 • Kunne koncentrere sig i kortere tid om både selvvalgte og tvungne aktiviteter
 • Kunne sit fulde navn og vise interesse og forståelse for egne familieforhold
 • Kunne give udtryk for egne følelser, behov og ønsker  -  og kunne udsætte egne behov.
 • Kunne sige til og fra og bede om hjælp når der er brug for det
 • Have begyndende forståelse og interesse for omverden, udover den helt nære.
 • Have en interesse i tal og bogstaver.
   

Hvordan kan du som forældre støtte op?

Støtte og anerkende barnet, når det har lavet opgaver

 • Give barnet opgaver i hjemmet feks dække bord, rydde op, deltage i madlavning)
 • Give barnet almen viden, f.eks tale med barnet om begivenheder og oplevelser
   

Sociale forudsætninger

Have en vis robusthed, kunne samarbejde og gøre sig gældende i en gruppe

 • Kunne aflæse andres relationer og tage hensyn til andre
 • Have forståelse af at være en del af en helhed
 • Have forståelse for andre behov
 • Selv kunne overholde regler i spil og leg
 • Kunne vente på tur
 • Have forståelse for, hvordan dets handlinger virker på andre

Hvordan kan du som forældre støtte op:

Give jeres børn mulighed for at lege med andre børn – f.eks invitere kammerater hjem

 • Spille spil med barnet/flere børn i en lille gruppe, hvor de bliver trænet i at forstå og overholde regler – og også i at man somme tider kan TABE
 • Lade barnet deltage i fælles aktiviteter ( sport, dans, udflugter mm )
 • Træne barnet i at kunne vente på tur, og være en del af et fællesskab

Motorik

Kunne klare af og påklædning og vurdere påklædning efter vejret

 • Selv kunne klare toilet besøg
 • Kunne holde på en blyant og klippe med en saks
 • Have en interesse for, at lære, at skrive sit navn og have en påbegyndt forståelse for og interesse i tal og bogstaver
   

Hvordan kan du som forældre støtte op

Give barnet legemuligheder, der stiller krav til kropslig udfoldelse

 • Give dit barn tid og mulighed for at øve sig med at tage tøj af og på
 • Lade barnet gøre så meget som muligt selv
 • Give muligheder for aktiviteter der understøtter barnets interesse for tegning, skrivning, tal og lign
   

Sproglige færdigheder

Kunne forstå mere end en information i samme besked ( feks tag tøj på, og børst derefter tænder )

 • Kunne udtrykke sig forståeligt
 • Kunne forstå en kolletiv besked
 • Have begynde interesse for tal og bogstaver
 • Kunne deltage i en samtale om enkle forhold
   

Hvordan kan du som forældre støtte op:

Synge sange sammen med barnet

 • Læse for barnet
 • Lade barnet genfortælle den læste historie
 • Lade barnet læse historier op for dig ( fortælling ud fra billeder og hukommelsen )
 • Læse rim og remser, leg med ord og bogstaver
 • Lade barnet få tid og rum til at fortælle om dets oplevelser

 

De pædagogiske arbejdsmetoder i Krudtuglen består af   følgende  tiltag;

 

Spil, huske spil, regellege, grov motoriske aktiviteter.

 

Højtlæsning, historie / eventyr digtning Dialogisk læsning, 

 

Musiske aktiviteter.

 

Aktiviteter såsom maling, tegning, tal, aktiviteter på værkstedet hvor der høvles, måles og saves, emner om kroppen og hvem er min familie, Førskolebøger (opgaveløsning) 

 

Lære børnene at lytte til hinanden og vente på svar, 

 

Ture ud af huset på muser, zoologisk have, eksperimentariet, hvor kommer jeg fra, kunst m.v.

 

Derudover styrke børnenes selvhjulpenhed i forhold til toiletbesøg, påklædning, at genkende egene ting såsom madkasse, sko, tøj og gradvist overlade ansvaret i forhold til børnenes egne garderobepladser.

 

 

Sprogstimulering. Endvidere sprogscreenes alle førskolebørnene og er der børn der viser sig udfordret sætter vi målrettet ind der hvor barnets sproglige udfordringer er, og dette i et tæt samarbejde med Jer som forældre. 

 

Sproget er et middel til kommunikation, social aktivitet, tænkning, planlægning og problemløsning. God sproglig udvikling er ganske enkelt nødvendigt for, at barnet kan klare sig optimalt fremadrettet.