Netværkskontrakt

Christianshavner / Brygge Netværket består af 8 selvejende institutioner fra Christianshavn og Islands Brygge.  Netværket er et forpligtende samarbejde mellem de 8 institutioner og lederne mødes månedligt for, at drøfte fælles projekter, uddelegering af kommende arbejdsopgaver, erfaringsudveksling samt sparring og diskussion af dagsaktuelle emner. 

Dertil er nedsat et Bestyrelsesnetværk, bestående af bestyrelsesformændene fra alle institutionerne som varetager netværkets samlede interesser og mødes 2 gange årligt.

 

 

Download: Bilag - Netværkskontrakt for Christianshavn og Bryggen (underskrevet) (pdf - 280 kb)