Artillerivejens Vuggestue

Velkommen

 Download: Download: Download: Velkomstfolder (docx - 122 kb)

 

 

Vuggestuen tlf.  32573185.

Grøn stue:  53893285.

Rød stue:   53883185.

Gul stue:    53693185.

Blå stue;    53873185

 

mail gul@krudtuglen.net

 

Artillerivejens Vuggestue og Udflytterbørnehaven Slottet er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Københavns Kommune.

 

Det pædagogiske arbejde i institutionen har sit udspring i den opfattelse, at alle mennesker er unikke og lige værdifulde. Det enkelte barn har uanset alder forskellige evner, muligheder, behov og ønsker, men samtidigt er alle børn, såvel som voksne, en del af fællesskabet og set i bredt perspektiv en del af et samfund, som bygger på demokratiske principper, respekt for den enkeltes integritet, den enkeltes ret , pligt og ligeværd.

 

Vi arbejder ud fra en forståelsesramme, hvor i barnet skal forstås som en kompetent person, der er i stand til at øve indflydelse og som kan forvalte egne behov og ønsker ud fra den til enhver tid aktuelle udvikling , og som uanset alder fundamentalt er motiveret for at tage vare på sig selv og interesseret i at blive klogere på sin verden.
Vi arbejder i et åbent miljø både i vuggestue og børnehave, hvor børnene gerne må færdes i hele huset og hvor en lukket dør sjældent ses. Dørene er dog lukket til samling og igen til frokost.

At skabe et åbent miljø betyder, at mange pædagoger ser barnet og ikke kun pædagogerne på barnets stue. Vi rokerer også i medarbejdergrupperne, efter behov og ca, hver andet år skifter 1 eller 2 pædagoger stue. Dermed undgår vi alliancer i grupperne. Åbenhed er en grundpille i det pædagogiske arbejde, hvor vi er åbne overfor udvikling, forandring og forskellighed.

 

Et af vores største mål er at vi med overbevisning kan sige , at børnene virkelig er blevet set , som de individuelle personer de er, og at de går hjem om eftermiddagen med oplevelsen af at have betydet noget, er blevet anerkendt og bekræftet.

 

Hvert barn skal have en god dag i institutionen, og vi sætter en ære i, at alle børn såvel som forældre føler sig velkomne og at personalet trives.

 

I er skrevet op til en integrerede institution som betyder, at når vuggestuetiden er overstået og jeres børn skal i børnehave tilbydes vores skønne udflytterdel.

 

En udflytterdel er et unikt tilbud til børn der bor i byen som udover at bo i byen også får en god portion naturkontakt og udeliv. Børn udvikler forståelsen for natur og bæredygtighed via gode oplevelser deri.

 

På Slottet er børnene ude i alt slagt vejr, der bygges i krattet, der klatres i træerne, der balanceres på træstupper, der saves brænde, der ruches og hinkes, der er små nicher hvor der læses, der skabes fordybelse i insekterne og de er med til at plante og holde vores drivhus m.m. Oplevelsen af dyr, fugle og planter rummer stor livskvalitet.

 

Vores villa bruges meget sjældent, da vi realt benytter udeområdet. Vi flytter ikke bare ind i en anden ” inde institution” vi flytter ud i natur og udelivet.

 

Året inden børnene starter i skole bliver de tilknyttet storgruppen og her indtræffer fokusset på, vente på tur, fastlagte opgaver m.m.

 

Forskning viser, at aktiviteter i naturen har positiv betydning for børns fysiske og mentale sundhed, motorik, kreativitet, lege mellem drenge og piger, børns robusthed, færre sygedage og børns interesse for omverdenen.