Forældresamarbejde

Det gode forældrearbejde

 

I Artillerivejens Krudtugler & Slottet opfatter vi forældresamarbejdet som et vigtigt del i at gøre en god institution. Det handler først og fremmest om det ”smalle” samarbejde om barnet, men også om det ”brede” samarbejde med forældre som medskabere af en god institutionen. Det er vigtigt for os at have en god tone og åben dialog i det daglige samarbejde, og vi mener samtidig det har stor betydning at skabe muligheder for at forældrene kan deltage aktivt . Ikke mindst lægger vi vægt på at nogle gode processer med forældrene gennem samarbejdet i dagligdagen men også I forældrebestyrelse.

 

Vi opfatter den daglige kontakt mellem forældre og personale som et vigtigt element i forældresamarbejdet. Der er mange informationer som kan nyttige for os at have i det daglige, f.eks. hvis der er sket noget særligt for jeres barn, hvis det har sovet dårligt, ikke har spist morgenmad osv. Omvendt kan I også regne med at vi kommer til jer, hvis der er sket noget i institutionen. Vi informerer om institutionens aktiviteter på gennem månedsplanen og på KBHBarn derudover har vi Artillerivejens Krudtugler & Slottet  Hjemmeside. Alle forældre tilbydes en samtale ved behov og en trivselsessamtale inden for barnets første 3-6 måneder, efter opstarten i institutionen, men I kan altid bede om en samtale hvis I har  behov for det. Det sker at forældre vil tale om emner af mere personlig karakter og i den forbindelse kan det vigtigt at vide at personalet har tavshedspligt.

 

Vi vil altid bestræbe os på at have forældrene med i alt hvad der sker med barnet. Den eneste undtagelse er når vi skal reagere i forhold til overgrebspakken.