Slottet udflytterbørnehave

Download: Informationsfolder (docx - 24 kb)

 

 

 

 

 

https://nordeafonden.dk/nyheder/ny-forskning-sundere-og-staerkere-boern-i-naturen

 

https://centerforboernognatur.dk/dokumenter/projekter-kom-med-ud-notat.pdf

 

 

Slottet tlf. 20573385

I er skrevet op til en integreret institution, som betyder, at når vuggestuetiden er overstået og jeres børn skal i børnehave, tilbydes I vores skønne udflytterdel.

 

En udflytterdel er et unikt tilbud til børn, der bor i byen, og som udover at bo i byen også får en god portion naturkontakt og udeliv. Børn udvikler forståelsen for natur og bæredygtighed via gode oplevelser deri.

 

På Slottet er børnene ude i alt slags vejr. Der bygges i krattet, klatres i træerne, balanceres på træstubbe og der saves brænde. Der rutsjes og hinkes. Der er små nicher, hvor der læses, der skabes fordybelse i insekterne, og de er med til at plante og holde vores drivhus osv. Oplevelsen af dyr, fugle og planter rummer stor livskvalitet.

 

Vores villa bruges meget sjældent, da vi reelt benytter udeområdet. Vi flytter ikke bare ind i en anden ”inde-institution”, men vi flytter ud i natur og udelivet.

Året inden børnene starter i skole bliver de tilknyttet storgruppen, og her indtræffer fokusset på vente på tur, fastlagte opgaver osv.

 

Forskning viser, at aktiviteter i naturen har positiv betydning for børns fysiske og mentale sundhed, motorik og kreativitet. Der leges på tværs af kønnene, børn udvikler større robusthed, har færre sygedage og en general stor interesse for omverdenen.

 

Artillerivejens vuggestue og udflytterbørnehaven Slottet er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Københavns Kommune.

 

Det pædagogiske arbejde i institutionen har sit udspring i den opfattelse, at alle mennesker er unikke og lige værdifulde. Det enkelte barn har uanset alder forskellige evner, muligheder, behov og ønsker, men samtidigt er alle børn - såvel som voksne - en del af fællesskabet og set i bredt perspektiv en del af et samfund, som bygger på demokratiske principper, respekt for den enkeltes integritet, den enkeltes ret, pligt og ligeværd.

 

Vi arbejder ud fra en forståelsesramme, hvor barnet skal forstås som en kompetent person, der er i stand til at øve indflydelse og som kan forvalte egne behov og ønsker ud fra den til enhver tid aktuelle udvikling. Og som uanset alder fundamentalt set er motiveret til at tage vare på sig selv og er interesseret i at blive klogere på sin verden.
Vi arbejder i et åbent miljø både i vuggestue og børnehave, hvor børnene gerne må færdes i hele huset, og hvor en lukket dør sjældent ses. Åbenhed er en grundpille i det pædagogiske arbejde, hvor vi er åbne overfor udvikling, forandring og forskellighed.

 

Et af vores største mål er, at vi med overbevisning kan sige, at børnene virkelig er blevet set, som de individuelle personer de er, og at de går hjem om eftermiddagen med oplevelsen af at have betydet noget, og er blevet anerkendt og bekræftet.

 

Hvert barn skal have en god dag i institutionen, og vi sætter en ære i, at alle børn - såvel som forældre - føler sig velkomne, og at personalet trives.

 

Hvad gør det godt for børns udvikling, at være i en udflytterdel. Se nedenstående forskning.