Krudtuglen

Krudtuglen

Artillerivej 71 A

2300 København S

 

Telefon: 32 57 27 29

E-mail.: 

 

 

Overordnet beskrivelse af Krudtuglen

 

Med kvarteret på Islands Brygge, tre andre daginstitutioner, en stor græsplæne og Amager Fælled som de nærmeste naboer, ligger Den Integrerede Institution "Krudtuglen" i lyse og næsten landlige omgivelser på Artillerivej 71 A.

 

"Krudtuglen" er en integreret institution med vuggestue og børnehave normeret til 54 børnehavebørn (kaldet "Krummer") og 12 vuggestuebørn. 

 

Krudtuglen er indehaver af en skovbus som køre med en gruppe børn ugentligt. Konceptet går på, at 12 børn, barnets grupper, køre en uge af gangen og er hjemme i institutionen 4 uger  osv. Vi køre ude i det blå - og i perioder med faste mål. De helt små børnehavebørn 2,10 år - og godt. 3 år. er ikke en del af ordningen med i skovbussen.

 

Da børn er selvstændige og helt unikke mennesker med forskellige personligheder og kompetencer er det vigtigt, at de mødes af medarbejdere, der netop har øje for deres behov og udviklingszone.

 

I stedet for at tage udgangspunkt i en bestemt pædagogisk retning ser vi på det enkelte barns behov og udviklingstrin. 

 

Medarbejderne i Krudtuglen benytter en bred vifte af pædagogiske og psykologiske teorier samt Københavns Kommunens Pædagogiske Principper inden for 0-5 års området og Daginstitutionslovgivningen.

 

Der er dog nogle begreber, der danner den røde tråd i Krudtuglens pædagogik:

aldersintegration, selv-og medbestemmelse, respekt, ligeværdighed, dialog og tillid.

 

Derudover er Krudtuglen ikke stueopdelt, men har funktions-/læringsrum i stedet for, såsom gymnastiksal, værksted, kreativitetsrum osv.

 

Se mere i menuen under "pædagogik og politikker"

 

Vi er 12 fastansatte medarbejdere i alderen 21-64 år. Ved ansættelse af nyt personale tilstræber vi forskellighed i personalesammensætningen, både hvad angår alder, køn og evner for på den måde, at kunne tilgodese forskellige behov hos børnene og deres familier.

 

Ledelsen bliver varetaget af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, hvoraf 3 vælges blandt og af forældrene ved et forældremøde i efteråret.

 

I det daglige er institutionen demokratisk ledet med Pia Lykke Pedersen som ansvarlig leder.