Bestyrelsens rolle

Bestyrelsens opgave er at varetage institutionens overordnede ledelse, hvilket er beskrevet i institutionens vedtægter. Dette sker i tæt samarbejde med personalet.

 

I praksis foregår det ved at personale og bestyrelse indgår i en tæt og åben dialog med hinanden. Artillierivejen's Krudtugler & Slottet's  leder varetager den daglige pædagogiske ledelse samt ledelse og drift

 

Bestyrelsens rolle er at støtte op om de grundlæggende værdier og rammer  vedrørende børnenes hverdag i institutionen.

Som institutionens overordnede ledelse er det en del af bestyrelsens opgaver at fungere som talerør mellem forældre og personale. Det medfører, at forældre med behov for kontakt til personalet kan vælge at gøre det gennem bestyrelsen. Dette skal opfattes som et tilbud. Direkte kontakt til personalet er selvfølgelig det mest optimale.

 

Bestyrelsen mødes ca. hver tredje måned til bestyrelsesmøde. Under det tilbagevendende punkt på dagsordenen "Institutionen siden sidst" orienterer institutionens leder og personale-repræsentant om nyt siden sidste møde. Det være sig forandringer i institutionens struktur, børnegrupper eller blandt personale. Desuden orienteres om udefrakommende påvirkninger af institutionen, herunder evt. tiltag fra Københavns Kommune på daginstitutionsområdet. Hvis dagsordenen tillader det, tages et særligt emne op på bestyrelsesmødet til generel diskussion.