Slottets informationsfolder

Slottet tlf. 20573385

 

 

 Download: Informations folder, Slottet (docx - 26 kb).

 

Udflytterdelen åbningstid er fra kl. 7.00- 17.00 - lukker kl.16.00 fredage. Vi har opsamling i vuggesten, Artillerivej 71 B, mellem 7.00 - 8.30 og igen fra 16.00 - 17.00

 

Artillerivejens Vuggestue og Udflytterbørnehaven Slottet er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Københavns Kommune.

 

Det pædagogiske arbejde i institutionen har sit udspring i den opfattelse, at alle mennesker er unikke og lige værdifulde. Det enkelte barn har uanset alder forskellige evner, muligheder, behov og ønsker, men samtidigt er alle børn, såvel som voksne, en del af fællesskabet og set i bredt perspektiv en del af et samfund, som bygger på demokratiske principper, respekt for den enkeltes integritet, den enkeltes ret , pligt og ligeværd.

 

Vi arbejder ud fra en forståelsesramme, hvor i barnet skal forstås som en kompetent person, der er i stand til at øve indflydelse og som kan forvalte egne behov og ønsker ud fra den til enhver tid aktuelle udvikling , og som uanset alder fundamentalt er motiveret for at tage vare på sig selv og interesseret i at blive klogere på sin verden.
Vi arbejder i et åbent miljø både i vuggestue og børnehave, hvor børnene gerne må færdes i hele huset og hvor en lukket dør sjældent ses. Åbenhed er en grundpille i det pædagogiske arbejde, hvor vi er åbne overfor udvikling, forandring og forskellighed.

 

Et af vores største mål er at vi med overbevisning kan sige , at børnene virkelig er blevet set , som de individuelle personer de er, og at de går hjem om eftermiddagen med oplevelsen af at have betydet noget, er blevet anerkendt og bekræftet.

 

Hvert barn skal have en god dag i institutionen, og vi sætter en ære i, at alle børn såvel som forældre føler sig velkomne og at personalet trives.

 

Vores Villa