Skovbørnehaver

Pædagogiske overvejelser vedrørende skovbørnehaven 
 
Større undersøgelser og officielle udredninger i forholdet mellem bybørnehaver og skovbørnehaver er endnu ikke offentligt gjorte, dog er forskellige læger og psykiater inde på, at der er store psykiske gevinster ved fysiske aktiviteter.

 

B. la. psykiateren Per Grønlykke har lavet egen undersøgelse som peger på, at mennesket, generelt, oplever mindre angst, aggression, får en styrket fysisk velvære og psykisk velvære. Fakta er, ar mennesket bliver mindre sårbare og får mere positiv energi ved alle former for fysisk aktivitet.

 

Udover Per Grønlykke har en svensk forfatter har skrevet bogen " Ute på dagis" hvori der sættes fokus på sammenhængen mellem barnets udemiljø dets aktiviteter samt barnets udvikling. I undersøgelsen sammenlignes et x antal bybørnehave ( med en traditionel legeplads ) og et x antal landbørnehaver med skoven lige uden for deres døre. 

Resultatet viste, at børnene i skovbørnehaven klarede sig bedst på alle de undersøgte områder såsom;

  • Koncentration og helbred. 
  • Leg og kreativitet og 
  • Motorik. 

Med en skovbus vil vi som institution kunne tilbyde vores  børnehavebørn en styrkelse indenfor for, ovenstående områder. 

Institutionens koncept, er at blande børnehavegruppen i forhold til relationer, alder m.v. og dermed nedsætte tre grupper som hver tredje uge ville være tilknyttet bussen.

På denne måde vil alle børn, samt respektive personaler, blive en del af skovbørnehaven.