Om institutionen

Vuggestuen

Artillerivejens Vuggestue er en selvejende institution.

 

 

Vuggestuens legepladsDet pædagogiske arbejde i institutionen har sit udspring i den opfattelse, at alle mennesker er unikke og lige værdifulde. Det enkelte barn har forskellige evner, muligheder, behov og ønsker, men samtidigt er alle børn, såvel som voksne, en del af fællesskabet og set i bredt perspektiv en del af et samfund, som bygger på demokratiske principper, respekt for den enkeltes integritet, den enkeltes ret, pligt og ligeværd.

 

 

Garderobe

Vi arbejder ud fra en forståelsesramme, hvor i barnet skal forstås som en kompetent person, der er i stand til at øve indflydelse og som kan forvalte egne behov og ønsker ud fra den til enhver tid aktuelle udvikling, og som fundamentalt er interesseret i at tage vare på sig selv og at blive klogere på sin verden.

 

Vuggestuen er beliggende lige ved Amager Fælled, hvilket giver os fine muligheder for at komme ud i naturen. Vi har gode fysiske rammer og især vores legeplads, er vi begejstrede for.

 

 

Mere legeplads

 

 

Vi arbejder i et åbent miljø konkret med åbne døre, og børnene må gerne færdes i hele huset på tværs af stuerne, men også i overført betydning – åbenhed over for udvikling, forandring og forskellighed, og det er et af de største mål for os, at vi med overbevisning kan sige, at vores børn virkelig er blevet set, som de individuelle personer de er, og at de går hjem om eftermiddagen med oplevelsen af at have betydet noget, er blevet anerkendt og bekræftet.

Pædagogerne arbejder også på tværs af hele huset dog er de tilknyttet en enkelte stue, som de overordnet har ansvaret for.

Medarbejder rokerer stue, ca. hver andet år. På denne måde styrker og fordeler vi kompetencerne i alle grupper samt styrke samarbejdet imellem medarbejderne. Det er én medarbejder fra stuen der rokerer og aldrig alle tre, på en gang.

 

Hvert barn skal have haft en god dag i vuggestuen, og vi sætter en ære i, at alle børn såvel som forældre føler sig velkomne i vuggestuen og at personalet trives.