Pædagogiske overvejelser omkring skovbørnehaven

 

Pædagogiske overvejelser omkring skovbørnehaven

 

Skovbørnehaven

Stormfulde Højder 

 

Humlebakken 10 

 

3670 Veksø. 

 

 

 

Mobil nummer 51 74 07 51

 

 

 

 

Pædagogiske overvejelser vedrørende skovbørnehavenI sommeren 2003 besluttede personalegruppen i samarbejde med bestyrelsen i Krudtuglen, at hjælpe Københavns Kommune med af få nedbragt ventepladserne. Der var to væsentlige årsager til denne beslutning, som vi gerne vil begrunde.• Et pædagogiske tiltag for vores børnehavegruppe på det sundhedsmæssige område.Større undersøgelser og officielle udredninger i forholdet mellem bybørnehaver og skovbørnehaver er endnu ikke offentligt gjorte, dog er forskellige læger og psykiater inde på, at der er store psykiske gevinster ved fysiske aktiviteter.

B. la. psykiateren Per Grønlykke har lavet egen undersøgelse som peger på, at mennesket, generelt, oplever mindre angst, aggression, får en styrket fysisk velvære og psykisk velvære. Fakta er, ar mennesket bliver mindre sårbare og får mere positiv energi ved alle former for fysisk aktivitet.

Udover Per Grønlykke har en svensk forfatter har skrevet bogen " Ute på dagis" hvori der sættes fokus på sammenhængen mellem barnets udemiljø dets aktiviteter samt barnets udvikling. I undersøgelsen sammenlignes et x antal bybørnehave ( med en traditionel legeplads ) og et x antal landbørnehaver med skoven lige uden for deres døre.

Resultatet viste, at børnene i skovbørnehaven klarede sig bedst på alle de undersøgte områder såsom;

  • Koncentration og helbred.

  • Leg og kreativitet og

  • Motorik. 

Med en skovbus vil vi som institution kunne tilbyde vores allerede indskrevne 20 børnehavebørn samt de 11 nye en styrkelse indenfor for, ovenstående områder.Institutionens koncept, er at blande børnehavegruppen i forhold til relationer, alder m.v. og dermed nedsætte tre grupper som hver tredje uge ville være tilknyttet bussen.

På denne måde vil alle børn, samt respektive personaler, blive en del af skovbørnehaven.